ΕΤΑΙΡΕΙΑ _ Καινοτομία & Τεχνογνωσία!

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 από το Γιώργο Κουτίνα, Μηχανικό ΕΜΠ & ENSPM Γαλλίας, ο οποίος μετά από σημαντική εμπειρία Μηχανικού, εισήλθε στο χώρο των Ασφαλίσεων και εργάσθηκε αρχικά ως Underwriter επαγγελματικών και επιχειρηματικών κινδύνων σε διεθνή ασφαλιστικό όμιλο. Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.» λειτουργεί ως Broker Ασφαλίσεων, εστιάζοντας κυρίως στην ασφάλιση κινδύνων Επαγγελματιών - Φορέων Παροχής Υπηρεσιών, Κατασκευαστικών, Βιομηχανικών ή Εμπορικών Επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ευρύτερες εξελίξεις της σύγχρονης εποχής, οι δραστηριότητες επεκτείνονται σε νέους τομείς και σε καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα που η Ελληνικη αγορά έχει ανάγκη. Από την αρχή του 2008 η Εταιρεία λειτουργεί ως Ανταποκριτής των Lloyd’s στον εξειδικευμένο κλάδο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. Εκδίδει ασφαλιστήρια για λογαριασμό των Lloyd’s και μεριμνά για το διακανονισμό αξιώσεων αποζημίωσης.
Ακολουθώντας σύγχρονα διεθνή πρότυπα, συνεργάζεται με πρώτης τάξεως ελληνικές και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και με τους Lloyd’s του Λονδίνου. Η «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ» αντιμετωπίζει με όραμα και αισιοδοξία τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής επενδύοντας στην επικοινωνία και δημιουργώντας υγιείς επαγγελματικές συνέργιες. Φιλοδοξία της είναι να ξεχωρίζει για το κύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών της, καλύπτοντας με βέλτιστο κόστος αλλά και με τη δέουσα αρτιότητα και πληρότητα ασφαλιστικές ανάγκες του Έλληνα Επαγγελματία / Επιχειρηματία για τη δραστηριότητά του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

ΑΡΧΕΣ
Σε ένα κόσμο που εξελίσσεται και που μοιραία αλλάζει ...
Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον οικονομικής κρίσης, ανταγωνισμού & απαιτήσεων ...
Αξίες όπως Ήθος και Ηθική, Ποιότητα και Σεβασμός στον Πελάτη, για μας παραμένουν αναλλοίωτες
!

-  Αναγνωρίζουμε την αξία και τον καταξιωμένο ρόλο της ασφάλισης
-  Δημιουργούμε υγιείς και μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις
-  Μελετούμε τους κινδύνους και προτείνουμε βέλτιστες ασφαλίσεις
-  Μεριμνούμε για γρήγορη διευθέτηση ζημιών με δίκαια αποζημίωση
-  Επενδύουμε στην αναβάθμιση της γνώσης και της ποιότητας
- Δεν επιδιώκουμε ευκαιριακές λύσεις με αμφίβολη εξασφάλιση του Ασφαλισμένου Πελάτη. Με επαγγελματισμό και συνέπεια προσφέρουμε υπηρεσίες με “πρόσθετη αξία” που δίνουν το πραγματικό νόημα στον θεσμό της Ασφάλισης!