ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 11 του Προεδρικού Διατάγματος 190, 14/09/2006 περί Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/92/ΕΚ, για λόγους διαφάνειας και προστασίας του Ασφαλισμένου - Καταναλωτή, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής υποχρεούται να δηλώνει επαγγελματικά στοιχεία της ταυτότητας και της δραστηριότητάς του. Σχετικά, δηλώνονται τα παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων», ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί   συνέχεια του ασφαλιστικού  γραφείου «Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ & Συνεργάτες».  Είναι Ανώνυμη Εταιρεία με Αρ. Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ): 68958503000 και με Μετοχικό Κεφάλαιο: 270.000€.
Λειτουργεί ως Μεσίτης Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, χωρίς οποιαδήποτε νομική ή οικονομική εξάρτηση από ασφαλιστικές εταιρείες και ελέγχεται από Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τραπέζης της Ελλάδος.
Ο αριθμός Επαγγελματικής  Αδείας είναι: 233003

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Η Εταιρεία προσφέρει άρτιες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές - συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των Ασφαλίσεων. Πέρα από τις κλασικές ασφαλίσεις (Αυτοκίνητο, Κατοικία, Προσωπικό Ατύχημα, Υγεία – Νοσοκομειακά κλπ), εστιάζει τα ενδιαφέροντά της σε εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις επιχειρηματικών και επαγγελματικών κινδύνων όπως:

-        ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
-        ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
-        ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Δημόσια-Ιδιωτικά & Έργα ΣΔΙΤ-Παραχώρησης)
-        ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ κλπ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Για τη βέλτιστη ασφαλιστική κάλυψη των πελατών της, η Εταιρεία διαπραγματεύεται με διάφορες αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της εγχώριας και ευρωπαϊκής αγοράς. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι εταιρείες AIG, AXA, ΕΘΝΙΚΗ, GENERALI, INTERAMERICAN καθώς και LLOYD’S του Λονδίνου με την ιδιότητα του Εξουσιοδοτημένου Ανταποκριτή.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ και EFG EUROBANK

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ως τεκμήριο αξιοπιστίας και εγγύησης των υπηρεσιών της έναντι Πελατών / Τρίτων, η Εταιρεία διαθέτει σε ισχύ, από το 1999, Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης από τους Lloyd’s, με όριο κάλυψης το ποσό των 3,000,000€ /αξίωση αποζημίωσης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Cyber Risks Insurance): Η Εταιρεία για την κάλυψή της από κινδύνους διαδικτύου (επιθέσεις από Hacker, προσβολή από ιούς, παραβίαση εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας πληροφοριών, αστική ευθύνη προς Τρίτους κλπ) καθώς και για προστασία παραβίασης από εσωτερικό ή εξωτερικό παράγοντα προσωπικών δεδομένων Πελατών της, διαθέτει σε ισχύ από το 2017, Ασφαλιστήριο Cyber Risks Insurance από τους Lloyd’s.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ: Τυχόν ενστάσεις – παράπονα, υπόψη: κ. Γιώργου ΚΟΥΤΙΝΑ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στο fax: 2106847454 ή στο email: gkoutinas@gkoutinas.gr