ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 11 του Προεδρικού Διατάγματος 190, 14/09/2006 περί Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/92/ΕΚ, για λόγους διαφάνειας και προστασίας του Ασφαλισμένου - Καταναλωτή, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής υποχρεούται να δηλώνει επαγγελματικά στοιχεία της ταυτότητας και της δραστηριότητάς του. Σχετικά, δηλώνονται τα παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων», ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί   συνέχεια του ασφαλιστικού  γραφείου «Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ & Συνεργάτες».  Είναι Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με Αρ. Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ): 68958503000 και με Μετοχικό Κεφάλαιο: 30.000€.
Λειτουργεί ως Μεσίτης Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, χωρίς οποιαδήποτε νομική ή οικονομική εξάρτηση από ασφαλιστικές εταιρείες και ελέγχεται από Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τραπέζης της Ελλάδος.
Ο αριθμός Επαγγελματικής  Αδείας είναι: 233003

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Η Εταιρεία προσφέρει άρτιες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές - συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των Ασφαλίσεων. Πέρα από τις κλασικές ασφαλίσεις (Αυτοκίνητο, Κατοικία, Προσωπικό Ατύχημα, Υγεία – Νοσοκομειακά κλπ), εστιάζει τα ενδιαφέροντά της σε εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις επιχειρηματικών και επαγγελματικών κινδύνων όπως:

-        ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
-        ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
-        ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Δημόσια-Ιδιωτικά & Έργα ΣΔΙΤ-Παραχώρησης)
-        ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ κλπ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Από τον Οκτώβριο του 2021, η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ κατόπιν ειδικής συμφωνίας, λειτουργεί ως αποκλειστικός Συνεργάτης της CROMAR SA - Insurance Brokers, Coverholder at Lloyd's και μέσω αυτής συνεργάζεται με διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες της εγχώριας και ευρωπαϊκής αγοράς καθώς και με τους LLOYD’S του Λονδίνου.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ και EFG EUROBANK

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ως τεκμήριο αξιοπιστίας και εγγύησης των υπηρεσιών της έναντι Πελατών / Τρίτων, η Εταιρεία διαθέτει σε ισχύ, από το 1999, Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης από τους Lloyd’s, με όριο κάλυψης το ποσό των 3,000,000€ /αξίωση αποζημίωσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η Εταιρεία στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), διαθέτει εταιρική πολιτική.
Εγγυάται την ασφαλή αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων Πελατών και δηλώνει υπεύθυνα πως αυτά δεν διατίθενται σε Τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, αλλά χρησιμοποιούνται στη διαπραγμάτευση με Ασφαλιστές για την ασφαλιστική καλύψη των Πελατών της.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ: Η Εταιρεία στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, διαθέτει εταιρική πολιτική διαχείρισης παραπόνων.
Τυχόν ενστάσεις – παράπονα, υπόψη: κ. Γιώργου ΚΟΥΤΙΝΑ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στο email: gkoutinas@gkoutinas.gr