ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ _ Πρώτο βήμα!

Βασική προϋπόθεση για να προσεγγισθεί σωστά και οικονομικά κάποια ασφάλιση, είναι να υπάρχει κατάλληλη Αίτηση Ασφάλισης, συμπληρωμένη με τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές.
Παρακάτω, αναφέρονται τυποποιημένες Αιτήσεις για εξειδικεύμένες ασφαλίσεις, όπου η Εταιρεία "ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" διαθέτει "πρόσθετη αξία" και μπορεί να συμβάλλει στο βέλτιστο αποτέλεσμα.


 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

   ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

                                ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

  • Αν σας ενδιαφέρει οικονομική πρόταση σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, συμπληρώστε την αντίστοιχη Αίτηση Ασφάλισης και στείλτε την στο Fax: 210-68 47 454 ή E-mail: info@gkoutinas.gr. Αν δεν είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα, επικοινωνήστε μαζί μας, απευθείας ή μέσω του Ασφαλιστικού Συμβούλου τον οποίον εμπιστεύεστε.
  • Αν είστε Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής και επιθυμείτε συνεργασία για την προώθηση εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών μας, επικοινωνήστε μαζί μας.